Parametry techniczne

Piana otwartokomórkowa

Piana otwartokomórkowa stanowi najlepszą izolację dachów i stropów z następujących powodów:

Właściwości piany:

Gęstość pozorna rdzenia ≥ 7 kg/m3 PN-EN 1602:2013-07
Klasyfikacja ogniowa Bs1d03 PN-EN 13501-1+A1:2010
E PN-EN 13501-1+A1:2010
Rozprzestrzenianie ognia NRO3,4
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,85 kg/m2 PN-EN 1609:2013
Współczynnik przewodności cieplnej PN-EN 12667:2002
λmean, i 0,037 W/(m·K)
λ90, 90 0,038 W/(m·K)
Wartość starzeniowa, λD 0,038 W/(m·K) PN-EN 12667:2002
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, σ10 ≥ 6 kPa PN-EN 826:2013-07
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 3 PN-EN 12086:2013-07
Stabilność temperaturowa PN-EN 1604:2013-07
70oC, 90% RH, po 48 h d ≤ 4%
sz ≤ 4%
g ≤ 1%
-30oC, po 48 h d ≤ 2%
sz ≤ 2%
g ≤ 0.5%
Przyczepność pianki prostopadle do podłoża ≥ 20 kPa PN-EN 1607:2013-07
Zawartość komórek zamkniętych ≤ 20% PN-EN ISO 4590:2005

Piana zamkniętokomórkowa

Piana zamkniętokomórkowa stanowi najlepszą izolację ścian i fundamentów, budynków przemysłowych i rolniczych, magazynów oraz chłodni z następujących powodów:

Właściwości piany:

Gęstość pozorna rdzenia ≥ 50 kg/m3 PN-EN 1602:2013-07
Klasyfikacja ogniowa Broof(t1) PN-EN 13501-5+A1:2010
E PN-EN 13501-1+A1:2010
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,11 kg/m2 PN-EN 1609:2013
Współczynnik przewodności cieplnej PN-EN 12667:2002
λmean, i 0,022 W/(m·K)
λ90, 90 0,023 W/(m·K)
Wartość starzeniowa, λD dla grubości: PN-EN 12667:2002
dN ≤ 40 mm 0,029 W/(m·K)
40 mm ≤ dN ≤ 60 mm 0,028 W/(m·K)
60 mm ≤ dN 0,027 W/(m·K)
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 300 kPa PN-EN 826:2013-07
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 165 PN-EN 12086:2013-07
Stabilność temperaturowa PN-EN 1604:2013-07
70oC, 90% RH, po 48 h d ≤ 4%
sz ≤ 4%
g ≤ 1%
-30oC, po 48 h d ≤ 2%
sz ≤ 2%
g ≤ 0.5%
Przyczepność pianki prostopadle do podłoża ≥ 400 kPa PN-EN 1607:2013-07
Całkowite odkształcenie względne PN-EN 1605:2013-07
48 h, 20kPa, 80oC ≤ 0.95%
Zawartość komórek zamkniętych ≥ 90% PN-EN ISO 4590:2005

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!